Monthly Archives - Tháng Tư 2020

Đầu tư tài chính 4.0 đơn giản với tiền điện tử Bitcoin

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ngày càng phát triển mạnh mẽ. Các nền tảng công nghệ, cũng như phương thức giao dịch trên thị trường tài chính đang dần thay đổi nhanh chóng. Cuộc cách mạng 4.0 còn tác động làm thay đổi phương thức tiếp cận thông tin của nhà đầu tư. Hay của cơ quan quản lý, các tổ chức tài chính lớn hiện nay. Trong số các kênh đầu tư tài chính 4.0 hiện nay. [...]

0987 732 228

Zalo
Phone